W ostatnim czasie nauka języków obcych ( w tym angielskiego w szczególności) przybrała na sile, co sprawiło, iż znajomość języka, lub chociaż sam fakt rozwijania się w tym kierunku stanowi pewnego rodzaju trend mody. Jednak im dalej w las tym ciemniej co znaczy, że na kolejnych etapach nauki języka uczeń poznaje jego różne formy, z których bardzo ważną jest forma pisana. Język pisany jednak zdaje się często sprawiać trudności gdyż nawet osoby powszechnie uważane za biegłe w języku angielskim, mają często problem z poprawnych wysłowieniem się w formie pisemnej.

Nie inaczej jest również na poziomie studiów językowych, gdyż studenci języka angielskiego również nie przepadają za pisemnym komponentem egzaminu czy wszelkiego rodzaju pracami pisemnymi, które muszą przedkładać. Sam aspekt pisania pracy niezależnie od języka wymaga pewnych cech i umiejętności, które rzadko są rozwijane w warunkach szkolnych toteż studenci nie mają często odpowiedniego zaplecza do opanowania języka pisanego. Sprawa staje się jeszcze trudniejsza kiedy pracę trzeba pisać w języku angielskim. A zatem aby pisanie prac po angielsku stało się choć trochę łatwiejsze, należy zastanowić się, jak się do tego zabrać.

Podstawowym problemem czy błędem popełnianym przez studentów jest nieodpowiedni dobór samego tematu lub w ogóle brak pomysłu na temat. Studenci, którzy wybierają tematy kierują się głownie opiniami innych, lub wyłącznie własnymi zainteresowaniami, nie patrząc w ogóle na dostępność literatury w takim czy innym temacie. Dostępność literatury jest kluczowym elementem, gdyż praca musi mieć merytoryczne podłoże. Jeśli zatem dostępność literatury jest zapewniona, kolejnym elementem w pisaniu pracy jest odpowiednia selekcja i dobór owej literatury. Trzeba wiec umieć wyselekcjonować najlepsze materiały, które faktycznie okażą się pomocne w pisaniu samej pracy. Następnie, bardzo ważnym elementem jest ułożenie planu pracy, który ma stanowić podstawę do dalszego przebiegu pisania. Błędy zawarte w samym planie będą później trudne do skorygowania, co przysporzy mnóstwo kłopotów. Pisząc na przykład pracę magisterską po angielsku należy również zwrócić uwagę na sam styl jak i odpowiedni dobór słownictwa. Praca nie może być napisana jak zbiór pewnych myśli czy opowiadanie. Oprócz samej wiedzy w danym temacie w pracy pisemnej należy wykazać się również znajomością samego języka i umiejętnościami w konstruowaniu wypowiedzi pisemnej. Kolejną sprawą, na którą należy zwrócić uwagę jest umiejętność obsługi programu, z którego korzysta się pisząc pracę. Jest  to o tyle ważne, że istotnym aspektem oceny danej pracy jest jej forma graficzna (wszelkie aspekty edytorskie).

Zbiór niezawodnych rad i wskazówek wydaje się być mało realny, gdyż pisanie prac to proces dość skomplikowany. Może on więc mieć bardzo różny przebieg w zależności od danej osoby, jej umiejętności, predyspozycji, a także umiejętności przystosowawczych do danej sytuacji. Są to więc cechy niekoniecznie związane z samym językiem czy studiami. Jednak warto zastanowić się nad tego rodzaju aspektami mając przed sobą zadanie napisania pracy w języku angielskim, gdyż z bardzo rzeczowym podejściem do tego zadania może się okazać, że cała sprawa nie jest aż tak trudne jak się wydaje.

Redakcja

Zdrowe odżywianie i naturalna żywność

Previous article

Fotowoltaika – dlaczego warto się na nią zdecydować?

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

More in Usługi