dokumente im griff

Produkt krajowy brutto jest jednym z mierników, które stosuje się w rachunkach narodowych. PKB mierzy efekty pracy danego społeczeństwa kraju i opisuje wartość dóbr oraz usług, które wytwarzane są przez zarówno narodowe, jak i zagraniczne czynniki produkcji na terenie konkretnego państwa. PKB wyrażone jest w określonej jednostce czasowej.

Najczęściej stosowany miernik ekonomiczny

Wiele mówi się o wskaźniku w kontekście stanu gospodarek poszczególnych państw i często wartość projektu krajowego brutto jest porównywana w celach statystycznych. Takie porównania mogłyby być nieadekwatne, z uwagi na różną specyfikę poszczególnych krajów. W tym celu, stosuje się PSN, czyli parytet siły nabywczej. Jest to kurs walutowy, który oblicza się po porównaniu cen koszyka towarów i usług, które ustalone są „na sztywno” w tym samym czasie i wyrażone w poszczególnych walutach krajowych.

Kluczową kwestią dla PSN jest zebranie z poszczególnych krajów danych o cenach towarów oraz usług z koszyka. Są to zawsze produkty porównywalne dla krajów podlegających analizie. PSN uważany jest przez ekonomistów za znacznie lepszy wskaźnik kursu walutowego, ponieważ przy jego określaniu bierze się pod uwagę siłę nabywczą ludności w danym kraju.

Jak porównać PKB w różnych krajach?

Aby stworzyć porównanie, trzeba bazować zawsze na danych z tego samego okresu czasu. Wygodnym rozwiązaniem może okazać się strona internetowa, która pozwala na dokonanie takiego porównania i samodzielny wybór wskaźników oraz krajów, które brane są pod uwagę.

Redakcja

W jaki sposób można podziękować gościom weselnym?

Previous article

Co warto wiedzieć na temat stylu streetwear?

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply